Termeni și condiții

Protecția datelor personale

Stimați clienți,

Dorim să vă mulțumim pentru că ați ales Centrul de formare și evaluare profesională NOVAMIND pentru serviciile sale. Pentru o comunicare transparentă și eficientă asupra derulării serviciilor și asupra oportunităților pe care le oferim, dorim să vă informăm în legatură cu protecția datelor cu caracter personal (“datele”).

La data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare și au devenit aplicabile prevederile Regulamentului European 2016⁄679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul”).

Centrul de formare și evaluare profesională NOVAMIND prelucrează datele dumneavoastră cu bună credință, conform prevederilor Regulamentului. Datele pot fi de identificare și de contact, respectiv nume și prenume, adresă, telefon, adresă de e-mail etc. Datele sunt prelucrate în scopuri legitime și determinate (ex.: furnizarea produselor/ serviciilor, marketing direct – în situațiile în care ne-ați furnizat consimțământul pentru acesta etc.) și în baza unui temei legal (ex. consimțământul, executarea contractului, îndeplinirea unei obligații legale etc.). Aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor (ex. când sunt incomplete), dreptul de ștergere a datelor (ex. când prelucrarea nu a fost legală), dreptul la restricționarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor (ex. când doriți să le transmiteți altui operator), dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a retrage oricând consimțământul de marketing direct.

Vă mulțumim!